Emel Lüleci

1.

NİMET EMEL LÜLECİ, YAŞAR KESKİN
MANİSA’NIN İKİ KASABASINDA KANSER OLGULARI İLE SİGARA İÇME VE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İLİŞKİSİ

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2006, 5(5): 326-331

2.

Özlen TURGUL, Fethi DOĞAN, Aliye MANDIRACIOĞLU, Emel LÜLECİ
SAĞLIĞI GELİŞTİRİCİ DAVRANIŞLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ AMACIYLA ÇOK BOYUTLU SAĞLIK ANKETİ (ÇSA)'nin BAUSEL ÖLÇEĞİ İLE BİRLİKTE UYGULANMASI

Ege Tıp Dergisi. 2002, 41(2): 091-095

3.

Aliye MANDIRACIOĞLU, Emel LÜLECİ, Aybügen LEBLEBİCİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN BİR UNSURU OLARAK ÇALIŞANLARIN İŞ DOYUMLARININ BİR FABRİKA ÖRNEĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ege Tıp Dergisi. 2000, 39(3): 165-168

4.Cadmium, lead, mercury and copper in fish from the Marmara Sea, Turkey

…, R Baskaya, O Özyaral, T Yurdun, NE Lüleci… - Bulletin of environmental …, 2007 - Springer
... Sea, Turkey Yasar Keskin Æ Ruhtan Baskaya Æ Oguz O¨ zyaral Æ Türkan Yurdun Æ Nimet Emel
Lüleci Æ Osman Hayran Received: 07 December 2006 / Accepted: 16 March 2007 / Published
online: 24 April 2007 © Springer Science+Business Media, LLC 2007 ...

5,Şeker ve şeker katkılı besin maddelerinde kserofilik-kserotoleran küfler

O Özyaral, Y Keskin, R Başkaya, E Lüleci… - Türk Mikrobiyoloji …, 2007 - tmc.dergisi.org
Özet Bu araştırma tanımlayıcı tipte bir çalışmadır. Çalışmada İstanbul'un çeşitli semt 
pazarlarında açıkta satılan beş tip ürünün mikolojik kalite kontrolleri yapılmıştır. Bu amaçla, 
toz ve pudra şekeri ile içersinde herhangi bir katkı maddesi olmayan sade lokum ve bazı ...
 

Bu sayfa Public Health tarafından en son 20.09.2013 19:14:40 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM