Asistan Karnesi

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

HALK SAĞLIĞI  ASİSTAN KARNESİ

 

 

 ÖZGEÇMİŞ

ADI, SOYADI

 

DOĞUM YERİ VE TARİHİ

 

MEZUN OLDUĞU LİSE

 

MEZUN OLDUĞU FAKÜLTE

 

 

DAHA ÖNCE ÇALIŞTIĞI KURULUŞLAR VE GÖREVLERİ

Kuruluş

Görev

Tarihler

 

 

…….-……

 

 

…….-……

 

 

…….-……

 

 

…….-……

 

 

…….-……

UZMANLIK EĞİTİMİNE BAŞLAMA TARİHİ

 

ADRES, TELEFON

 

ELEKTRONİK POSTA ADRESİ

 

KURUM SİCİL NO

 

 

 

 

ASİSTAN EĞİTİM PROGRAMI

 

Asistan eğitim programı, rotasyonlar ve Anabilim Dalı’nda yürütülen çalışmalardan oluşmaktadır.

 

A. ROTASYONLAR

 A.1. Birinci Basamak Sağlık Kuruluşu Rotasyonları: (Toplum Sağlığı Merkezi)

 

Rotasyon Yeri

Tarih

Onay

 

 

 

 

 

,

 

   

     A.2. İkinci/Üçüncü Basamak Sağlık Kuruluşu Rotasyonları:  

 

Rotasyon Yeri

Tarih

Onay

İç Hastalıkları – 2 ay

 

 

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları – 2 ay

 

 

Kadın Hastalıkları ve Doğum – 2 ay

 

 

Enfeksiyon Hastalıkları – 2 ay

 

 

Kardiyoloji-1 ay

 

 

Göğüs hastalıkları -1 ay

 

 

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları-1 ay

 

 

Meslek Hastalıkları Hastanesi (seçmeli) – 2 ay

 

 

 

  

     A.3. Sağlık Yönetimi Rotasyonları : (Halk Sağlığı Müdürlüğü )

 

Rotasyon Yeri

Tarih

Onay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.4. Seçmeli diğer rotasyonlar: (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Halk Sağlığı Kuramsal Eğitim Programı, HASUDER veya TTB Gezici Eğitim Kursu, Dokuz Eylül Üniversitesi HASAT Kursu,  diğer sağlık kuruluşları veya yönetsel birimler - toplam 7 ay olmak üzere)

 

Rotasyon Yeri

Tarih

Onay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. ANABİLİM DALI’NDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER (BÖLÜMDE ÇALIŞMA)

 

B.1. Kuramsal eğitim:

Konu

Başarı Durumu

Öğretim Üyesi Onayı

Temel Halk Sağlığı

 

 

Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri

 

 

Biyoistatistik ve Araştırma Tekniklerine Giriş

 

 

Bilgisayar ile veri analizi

 

 

Sağlık Yönetimi

 

 

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması

 

 

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlaması

 

 

Ana Sağlığı

 

 

Çocuk Sağlığı

 

 

Niteliksel Araştırma Yöntemleri

 

 

Sağlık Eğitiminin İlkeleri

 

 

Çevre Sağlığı

 

 

İş ve İşçi Sağlığı

 

 

Sağlık antropolojisi

 

 

Demografi

 

 

Diğer dersler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B.2. Ara Sınav:

1.Sınav Tarihi:                                                         1.Başarı Durumu:

I1.Sınav Tarihi (Varsa):                                         I1.Başarı Durumu (Varsa):

 

        Anabilim Dalı Başkanı Onayı:

 

 

 

 

B.3. Zorunlu temel eğitim kurslarına katılım: Fakülte tarafından açılan tıpta uzmanlık öğrencisi kursu ve Anabilim Dalı tarafından düzenlenen kurslara katılım zorunludur.

Kurs

Adı

Tarihi

Onay

1.Kurs

 

 

 

2.Kurs

 

 

 

3.Kurs

 

 

 

4.Kurs

 

 

 

 

 

 

B.4. Seminer, olgu ve makale sunumu:

 

Tipi

Adı

Sunum Tarihi

Onay

1. Seminer

 

 

 

2. Seminer

 

 

 

3. Seminer

 

 

 

4. Seminer

 

 

 

1. Makale

 

 

 

2. Makale

 

 

 

3. Makale

 

 

 

4. Makale

 

 

 

5. Makale

 

 

 

6. Makale

 

 

 

7. Makale

 

 

 

8. Makale

 

 

 

 

 

 

B.5.Yüksek lisans ders sunumları:

Sunumlar

Dersin Adı

Konu

Sunum Tarihi

Onay

1.Sunum

 

 

 

 

2.Sunum

 

 

 

 

3.Sunum

 

 

 

 

4.Sunum

 

 

 

 

5.Sunum

 

 

 

 

6.Sunum

 

 

 

 

7.Sunum

 

 

 

 

8.Sunum

 

 

 

 

9.Sunum

 

 

 

 

10.Sunum

 

 

 

 

 

B.6. Yürütülmekte olan çalışmalar/projeler 

Bölüm Çalışması/proje

Katılım Düzeyi

Onay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.7. Kongre ve sempozyum katılımı: En az üç adet halk sağlığı kongresi veya ilgili kongre/sempozyumlara katılım beklenmektedir. 

 

Toplantı

Katılım

Bildiri

Onay

.............. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

 (.. / .. / .. )

 

 

 

 

.............. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

 (.. / .. / .. )

 

 

 

 

.............. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

 (.. / .. / .. )

 

 

 

 

.............. Halk Sağlığı Günleri

               (.. / .. / .. )

 

 

 

.............. Halk Sağlığı Günleri

               (.. / .. / .. )

 

 

 

.............. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi

                 (.. / .. / .. )              

 

 

 

 

B.8.Sempozyum,kurs,sertifika programları,konferans katılımı:

Adı

Tarih

Onay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.9. Yayınlar

 

Yayın türü

Başlığı

Künye bilgileri

Onay

Araştırma/Derleme

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma/Derleme

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma/Derleme

 

 

 

 

 

 

 

Araştırma/Derleme

 

 

 

Araştırma/Derleme

 

 

 

 

 

 

B.10. Pratik eğitim: En az üç intern grubunda sorumlu öğretim üyesi ile birlikte danışmanlık zorunludur.

İntern dönemi

Onay

 

 

 

 

 

 

 

B.11.Kanıta dayalı tıp kurs katılımı:

Kurs Tarihi

Onay

 

 

 

 

 

B.12.İş yeri hekimliği sertifika programı katılımı

 

Konu

Tarih

Onay

1.Sunum

 

 

 

2.Sunum

 

 

 

3.Sunum

 

 

 

4.Sunum

 

 

 

 

İş yeri hekimliği sertifika alınması

Tarih

Onay

 

 

 

 

B.13. Tez çalışması:

 

Tez danışmanı:

 

Tarih:

 

Onay:

 

Tez konusu:

 

Belirlenen tez konusu:

 

Tarih:

 

Onay:

 

Tez Önerisi Sunumu:

 

Sunum tarihi:

 

Onay:

 

 

 

 

 


Bu sayfa Public Health tarafından en son 03.10.2018 20:56:50 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM