School of MedicinePublic Health

Public Health

Akademik Kadro

ANABİLİM DALI BAŞKANI : Prof. Dr. Melda Karavuş

 

Öğretim Üyelerimiz: 

Prof.Dr. Melda Karavuş                meldak@marmara.edu.tr

Prof.Dr. Sibel Sakarya                   skalaca@marmara.edu.tr

Prof.Dr. Pınar Ay                           aypinar @ hotmail.com

Prof.Dr.Yaşar Keskin                     keskinyasar@yahoo.com

Prof.Dr. Dilşad Save                      dilsadsave@yahoo.com

Prof.Dr. N.Emel Lüleci                  nimetemel@gmail.com

Doç.Dr.Seyhan Hıdıroğlu              seyhanerginh@gmail.com

Doç.Dr. Nilüfer Özaydın               nozaydin@superonline.com

 

Araştırma Görevlilerimiz

Dr. Hande Gürün           e- mail: handeperk@hotmail.com

Dr. Mikail Özdemir       e- mail: mikail.ozdemir@marmara.edu.tr

Dr. Suzan Çelik             e- mail: drsuzancelik@gmail.com

Dr. Ayşen Sürmen         e- mail: aysurmen@hotmail.com

Dr. Esin Erdoğan           e- mail: esin147@hotmail.com

Dr. Neşe Keskin            e- mail: drnsyks@gmail.com

Dr. Betül Karakuş         e- mail: betmar@mynet.com

Dr. Huriye Akça           e-mail: huriyesu@hotmail.com

Dr.Abdullah Sarıöz       e-mail: a.sarioz@yahoo.com

Dr. Pınar Tepe               e-mail: p.akinci80@mynet.com    

Dr. Gülin Kaya             e-mail: glnztrk@hotmail.com

Dr. Tevfik Bayram        e-mail: bayramtt@gmail.com

Dr. Elif Samiye Duru    e-mail: elifsamiyeduru@gmail.com

Dr. Belma Çalışkan      e-mail: drbelmacaliskan@gmail.com

Dr. Ahmet Kurnaz        e-mail: ahmet_kurnaz@yahoo.com

Dr. Şeyma Görçin         e-mail: gorcin_eseyma@hotmail.com

Dr. Ercan Kulak           e-mail: ercan.kulak@mynet.com

Dr. Emrah Doğan         e-mail: edgn.dr@gmail.com

Dr. Seval Ayturan         e-mail: sevaldrmn@hotmail.com

Dr. Can Ilgın                 e-mail: can.ilgin@hotmail.com

Dr. Yusuf Arman          e-mail: yusuf.arman@hotmail.com

Dr. H. Nursel Şahin      e-mail: hnurselsahin@gmail.com

 

İdari Personelimiz:

Yasemin Küçükdemirkol (Msc)

 

 

Anabilim Dalımızdan ayrılan idari personelimiz;

Aysun Atak

Hamidiye Yılmaz

Nazmi Şahin 

Adem Yalçın

  

Anabilim Dalımızdan uzmanlık alan arkadaşlarımız:

Dr. Ayhan Aktaş

Dr. A. Gülsen Teker

Dr. Fatih Torlak         

Dr. Hatice İkiışık

Dr. Şule Dokur                       

Dr. Gülşen Polat                      

Dr. Aktan Karahan

Dr. Onur Özlem Köse           

Dr. Nur Mustafaoğlu              

Dr. Elif Altundaş  Erden               

Dr. Fatih Önsüz                        

 Dr. Nazmi Tümerdem

 Dr. Meltem Bakırcı

 Dr. Semra Akyüz

 Dr. Alp Aker

 Dr. Figen Demir

 Dr. Mine Solakoğlu Uçar

 Dr. Serdar Sülün

 Dr. Özgü Kesmezacar

 Anabilim Dalımızdan doktora alan arkadaşlarımız:

Dr. Sebahat Torun

Dr. Yücel Gürbüz

Dr. Zerrin Kurşun

Dr. Turhan Şalva

Dr. Sami Demir

Dr. Ali Özyurt

 

Anabilim Dalımızdan ayrılan öğretim üyelerimiz:

 Prof.Dr.Osman Hayran

 Prof.Dr.Hande Harmancı

 Prof.Dr. Şanda Çalı                  

 Doç.Dr.Nadi Bakırcı

 Doç.Dr.Ahmet Topuzoğlu

 Prof.Dr.Işıl Maral