School of MedicinePublic Health

Public Health

Genel Bilgiler

TARİHÇE

Halk Sağlığı Anabilim Dalı 1988 yılında kurulmuştur. Mezuniyet öncesinde tıp öğrencilerine halk sağlığı eğitimini yürütmekte ve mezuniyet sonrasında yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Ayrıca bazı öğretim üyelerimizce Hemşirelik,Eczacılık, Diş Hekimliği, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu gibi okulların öğrencilerine de Halk sağlığının çeşitli konularında dersler verilmektedir.  

 

Amaç ve Hedefler : toplumun ihtiyaçlarını ve beklentilerini iyi bilen ve bu sorunları gözlemleme, tanıma, ölçme ve çözme becerisine sahip hekimler yetiştirmek; toplumun sağlık sorunlarını tanımlamak ve çözüm üretmek için araştırmalar yapmak ve üniversitenin eğitim araştırma bölgesinde sağlık hizmetlerini, eğitim faaliyetlerini ve araştırmaları yönetmektir.

 

 

 Mezuniyet Öncesi Eğitim: Halk Sağlığı dersleri Dönem 1’de Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Modülü  ile ayrıca Dönem 2’de Klinik Becerilere Giriş Paket programındaki ve komiteler içindeki derslerimiz ile başlar ve Dönem 3’de sınıf dersleri ve saha çalışmalarıyla devam eder. Ayrıca ilk üç yıl pek çok modülde Halk sağlığı bir disiplin olarak yer almaktadır.Dönem 5’te on beş günlük staj şeklinde Kanıta Dayalı Tıp Kursu verilir. Dönem 6’da iki aylık intörnlük döneminde hem teorik hem de pratik eğitim verilmektedir. Öğrencilerin iki aylık halk sağlığı stajını başarıyla tamamlayabilmeleri için araştırma planlamaları, veri toplamaları, analiz ettikten sonra rapor olarak sunmaları gerekmektedir. Bununla birlikte bölümümüzde ‘Aile Planlaması Yöntemleri ve Rahim İçi Araç Uygulaması’ adında  iki haftalık bir kurs da verilmektedir. Kursun sonunda Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Aile Planlaması Uygulayıcısı’ sertifikası verilmektedir. Ayrıca bölümümüzde ‘Bağışıklama Hizmetleri’ adında  bir haftalık bir kurs daha internlerimize verilmektedir.

 

 

Mezuniyet Sonrası Eğitim: Tıp doktorları uzmanlık eğitimine Tıpta Uzmanlık Sınavı sonrası kabul edilmektedirler. Başvuranların İngilizce’ye hakim olmaları gerekmektedir.

Master ve doktora programlarına  Tıp Fakültesi mezunları Marmara Üniversitesinin Sağlık Bilimleri Enstütüsünün başvuru sınavını geçtikten sonra (ALES puanı,transkript not ortalaması, mesleki bilgi değerlendirme, vb.koşulları karşıladıktan sonra) kabul edilmektedirler.

 

 

ANABİLİM DALI ÇALIŞMA KONULARI:,

Üreme Sağlığı                       Okul Sağlığı

İşçi Sağlığı                            Sağlığı Eğitimi

Çevre Sağlığı                        Sağlık Yönetimi

Epidemiyoloji                      Ana-Çocuk Sağlığı

Biyoistatistik                       Toplum Beslenmesi