5.Sınıf KDT Programı

 1. IV.     KANITA DAYALI TIP

Oturum Koordinatörü

Dr. Dilşad Save

Dr. Pınar Ay

Dr. Yaşar Keskin

Dr. Seyhan Hıdıroğlu

Dr. Emel Lüleci

Dr. Nilüfer Özaydın

Oturum Sayısı / Toplam Saati

 Tüm Sınıf 5 oturum / 3’er saat

 

Sorumlu AbD

Halk Sağlığı

Kazanılan / Pekiştirilen Yeterlikler

 • Bilgiye ulaşma ve yönetme
 • Bilgilerin entegrasyonu, eleştirel düşünme, kanıta dayalı karar verme
 • Bilimsel yöntemler ve araştırma becerileri kazanmak

Amaç ve Öğrenim Hedefleri

 

 • Kanıta dayalı tıp kavramı, felsefesi ve kanıtların hiyerarşisi hakkında bilgi kazanma
 • Kanıtlara ulaşma yolları ile ilgili bilgi ve beceri geliştirme
 • Araştırma tipleri ve araştırmalardan elde edilen ölçütler hakkında bilgi kazanmak
 • Farklı araştırma tiplerinden elde edilen kanıtların geçerliliğini değerlendirme becerisi kazanmak
 • Araştırma sonuçlarının yanlış yorumlanması, yan tutma ve rastgele örnekleme hatası hakkında bilgi sahibi olmak ve araştırmaları bu yönden değerlendirme becerisi geliştirmek
 • Tanı testlerinin geçerliği ve güvenirliği ile ilgili kavramlar konusunda bilgi sahibi olmak, duyarlılık, seçicilik, prediktif değer gibi ölçütleri yorumlama ve elde etme becerisini geliştirmek.
 • Hasta ile kanıta dayalı tıp verilerine dayanarak iletişim kurma becerisini geliştirmek.

İçerik Listesi

(Konu Başlıkları)

 • Kanıta dayalı tıbbın felsefesi ve kanıtlara ulaşma yolları
 • Nedensellik, istatistiksel anlamlılık
 • Araştırma tipleri ve araştırmalardan elde edilen ölçütler
 • Tedavi ve Zarar çalışmalarından elde edilen kanıtların geçerliliği
 • Tanı testlerinin geçerliliği ve güvenilirliği

Uygulama Akışı Kullanılan Yöntemler

 • Eğitici sunumları
 • Olgu tartışması
 • Makale incelemesi ve tartışması
 • Oyunlaştırma

Önerilen Okuma Materyalleri

 • Topuzoğlu, A, Ay P. Kanıta Dayalı Tıp, Klinik Epidemiyolojik Çalışmaların Eleştirel Değerlendirilmesi. Ege Yayınları 2007
 • Mayer D. Essential Evidence Based Medicine. 2nd edition. Cambridge University Press 2010.

 

 

 

  MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK  P.

MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM  

 

YILLIK PROGRAM / YEARLY PROGRAM

 

 

 

 1.HAFTA / 1rd WEEK (06 Ekim‘15 / October 06, ‘15)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-1

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-16.00

Sağlık Politikaları

Yöneten: Doç.Dr. Mehmet Akman

Tüm sınıf


 

2.HAFTA / 2th WEEK (13 Ekim ‘15 / October 13, ‘15)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup A / Group A

14.00-16.00

Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması

Grup A

1. kat 2. amfi

Dr. Gürkan SERT

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup B, C, D

 

 


3.HAFTA / 3th WEEK (03 Kasım ‘15 / November 03, ‘15)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup C

14.00-16.00

Organ naklinde etik sorunlar

Grup D

1. kat 1. amfi

Dr. Şefik Görkey

14.00-16.00

Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük/kürtaj

Grup C

2. kat . Konferans salonu

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A, B, D

 

 

 

 

4.HAFTA / 4th WEEK (17 Kasım ‘15 / November 17, ‘15)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-2

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-15.30

Sağlık Hukuku-

Yöneten: Doç.Dr.Gürkan Sert

Tüm sınıf

 

 


5.HAFTA / 5th WEEK (08 Aralık ‘15 / December 08, ‘15)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup B / Group B

14.00-16.00

Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması

Grup B

1. kat 1. amfi

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A, C,D

 

 6.HAFTA / 6th WEEK (22 Aralık ‘15 / December 22, ‘15)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-3

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-15.30

İnsanlar Üzerinde Yapılan Araştırmalar

Yöneten: Prof.Dr.Şefik Görkey

Tüm sınıf

 

7. HAFTA / 7th WEEK (05 Ocak ‘16 / January 05, ‘16)


KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup C / Group C

13.00-15.00

Cerrahide Aydınlatılmış Onam

Grup C

1.kat 1.amfi

Dr. Tolga Güven

13.00-17.00

Klinik deneyim

Grup A, B, D

 

 

 

 

 8.HAFTA / 8rd WEEK (09 Şubat ‘16 /  February 09, ‘16)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-4

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-16.00

Stres, çatışma yönetimi-

Yöneten: Doç.Dr. Kemal Kuşçu

Tüm sınıf

 


9.HAFTA / 9th WEEK (23 Şubat ‘16 /  February 23, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup C-D / Group C-D

14.00-16.00

Organ naklinde etik sorunlar

Grup C

1.kat 1.amfi

Dr. Şefik Görkey

14.00-16.00

Cerrahide aydınlatılmış onam

Grup D

1.kat 2.amfi

Dr. Tolga Güven

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A,B

 

 

10.HAFTA / 10th WEEK (08 Mart ‘16 /  March 08, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup A-B / Group A-B

14.00-16.00

Organ naklinde etik sorunlar

Grup A

1.kat 2.amfi

Dr. Şefik Görkey

14.00-16.00

Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük / kürtaj

Grup B

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup C,D

 

 


11.HAFTA / 11th WEEK (22 Mart ‘16 /  March 22, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup D / Group D

14.00-16.00

Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük / kürtaj

Grup D

1.kat 2.amfi

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Kanıta Dayalı Tıp

A ve B Gruplarından ilk uygulamada elektif stajda olanlar için

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A,B,C

 
12. HAFTA / 12th WEEK (05 Nisan ‘16 / April 05, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

ve

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ATÖLYESİ-3

14.00-16.00

Cerrahide aydınlatılmış onam

Grup A

1.kat 2.amfi

Dr. Tolga Güven

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup B, C,D

 

13.HAFTA / 13th WEEK (12 Nisan ‘16 / April 12, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup D

14.00-16.00

Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması

Grup D

1.kat 2.amfi

Dr. Gürkan Sert

 14.HAFTA / 14th WEEK (19 Nisan‘16 / April 19, ‘16)

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM TOPLANTILARI-4

Grup A-D/Group D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.00-16.00

Duygusal Zeka, Sosyal Duyarlılık-

Yöneten: Doç.Dr.Özlem Sarıkaya-Doç.Dr. Kemal Kuşçu

Tüm sınıf

 

15.HAFTA / 15th WEEK (03 Mayıs ‘16 / May 03, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup B / Group B

14.00-16.00

Cerrahide aydınlatılmış onam

Grup B

1.kat 1.amfi

Dr. Tolga Güven

 

Grup C&D – YBSB-sınav

 

 

 

 

 

16.HAFTA / 16th WEEK (10 Mayıs ‘16 / May 10, ‘16)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup A / Group A

14.00-16.00

Etik ve hukuk boyutu açısından isteyerek düşük / kürtaj

Grup A

1.kat 1.amfi

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup B,C,D

 

 

17.HAFTA / 17th WEEK (17 Mayıs ‘15 / May 17, ‘15)

KRİTİK DURUM TARTIŞMASI TOPLANTILARI

Grup B-C / Group B-C

14.00-16.00

Organ naklinde etik sorunlar

Grup B

1.kat 1.amfi

Dr. Şefik Görkey

14.00-16.00

Tedavinin reddi, kesilmesi ya da tedaviye başlanmaması

Grup C

1.kat 2.amfi

Dr. Gürkan Sert

13.30-16.30

Klinik deneyim

Grup A,D

 

 18. HAFTA / 18th WEEK (24 Mayıs ‘16 / May 24, ‘16)

PROGRAMA YÖNELİK SÜREÇ ve SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Grup A-D / Group A-D

Başıbüyük Kampüsü- 2. Kat Konferans Salonu / Conference Room

14.30-16.00

DEĞERLENDİRME VE REFLEKSİYON FORUMU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

1. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP D  (September 7 – September 11 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Introduction and orientation to course program

Dilşad Save

Program Coordinator

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Lecture

Evidence based Medicine Philosophy,

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario I

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario II

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

11.40-12.30

Lecture

Hierarchy of evidence,

Types of Epidemiologic Studies

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (II)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (III)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

 (Dilşad Save –

Emel Lüleci)

Introduction of Clinical Scenario (I)

Formulation of  a focused clinical

question

(Dilşad Save ,

Emel Lüleci)

 

 

 

Searching relevant research articles about the topic

 

Searching relevant research articles about the topic

 

14.40-15.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

2. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP D  (September 14 – September 18 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

 

Free Study Time

 

 

 

 

 

       EXAM

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario III

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario IV

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

11.40-12.30

 

Introduction of Clinical Scenario (IV)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

 

Summary and Review of the topics

 

Dilşad Save ,

Emel Lüleci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 

14.40-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

9. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP C  (November 9 – November 13 )

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Introduction and orientation to course program

Dilşad Save

Program Coordinator

 

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Lecture

Evidence based Medicine Philosophy,

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario I

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario II

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

11.40-12.30

Lecture

Hierarchy of evidence,

Types of Epidemiologic Studies

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (II)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (III)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

 (Dilşad Save –

Emel Lüleci)

Introduction of Clinical Scenario (I)

Formulation of  a focused clinical

question

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

Searching relevant research articles about the topic

 

Searching relevant research articles about the topic

 

14.40-15.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

10. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP C  (November 16– November 20 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Brief summary of the studies and  validity assessment

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

 

 

Free Study Time

 

 

 

 

 

       EXAM

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario III

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario IV

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

11.40-12.30

 

Introduction of Clinical Scenario (IV)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

Summary and Review of the topics

 

Sibel Sakarya , Nilüfer Özaydın

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 

14.40-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

13. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP A  (December 7 – December 11 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Introduction and orientation to course program

Dilşad Save

Program Coordinator

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Lecture

Evidence based Medicine Philosophy,

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario I

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario II

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

11.40-12.30

Lecture

Hierarchy of evidence,

Types of Epidemiologic Studies

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (II)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (III)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Introduction of Clinical Scenario (I)

Formulation of  a focused clinical

question

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

Searching relevant research articles about the topic

 

Searching relevant research articles about the topic

 

14.40-15.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

14. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP A  (December 14 – Decemberber 18 2015)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Brief summary of the studies and  validity assessment

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

 

 

Free Study Time

 

 

 

 

 

      

 

EXAM

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario III

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario IV

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

11.40-12.30

 

Introduction of Clinical Scenario (IV)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

Summary and Review of the topics

 

Pınar Ay,

Seyhan Hıdıroğlu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 

14.40-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

28. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP B  (April 04 2016– April 08 2016)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Introduction and orientation to course program

Dilşad Save

Program Coordinator

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Lecture

Evidence based Medicine Philosophy,

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario I

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario II

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

11.40-12.30

Lecture

Hierarchy of evidence,

Types of Epidemiologic Studies

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (II)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

Introduction of Clinical Scenario (III)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Introduction of Clinical Scenario (I)

Formulation of  a focused clinical

question

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

Searching relevant research articles about the topic

 

Searching relevant research articles about the topic

 

14.40-15.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 


PROFESSIONALISM & COUNSELING PROGRAM EVIDENCE BASED MEDICINE

 

29. WEEK – PUBLIC HEALTH

GROUP A  (April 11 2016– April 15 2016)

 

 

MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

 

08.40-09.30

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

Free Study Time for Critical Reading and Evaluating the  Research articles

 

Brief summary of the studies and  validity assessment

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

 

 

 

Free Study Time

 

 

 

 

 

      

 

EXAM

 

09.40-10.30

 

10.40-11.30

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario III

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

Discussion and synthesis of evidence from the studies and finding the answer to the clinical scenario IV

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

11.40-12.30

 

Introduction of Clinical Scenario (IV)

Formulation of  a focused clinical

Question

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

Summary and Review of the topics

 

 

Dilşad Save,

Yaşar Keskin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.40-14.30

Searching relevant research articles about the topic

 

 

 

 

 

 

14.40-15.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

FAZ -2 KLİNİK EĞİTİM PROGRAMI

PROFESYONELLİĞE YÖNELİK GELİŞİM ve DANIŞMANLIK  P.

MARMARA UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE

PHASES-2 CLINICAL EDUCATION PROGRAM

PROFESSIONALISM AND COUNSELING PROGRAM  

 

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

 

ÖĞRENCİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Olguya-dayalı değerlendirme: Kritik durumlar ve Profesyonelliğe yönelik gelişim toplantıları konuları ile ilgili olgulara dayalı yazılı değerlendirme* (geçme notunun % 80’si)
  • Kanıta dayalı tıp değerlendirme sınavı (geçme notunun % 20’si)
  • *Profesyonelliğe yönelik gelişim atölyesini seçmiş öğrencilerin değerlendirme raporları da geçme notuyla ilişkilendirilecektir.

 

PROGRAMIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Profesyonelliğe Yönelik Gelişim ve Danışmanlık Programın değerlendirmesi aşağıdaki yöntem ve araçlar kullanılarak yapılır:

 1. 1.      Stajyer Öğrenci Gelişim Dosyalarının içeriklerinin analizi
 2. 2.      Program sürecinde ve sonunda değerlendirme formlarıyla öğrenci görüşlerinin alınması
 3. 3.      Eylem araştırması     

Eylem Araştırması:

 • Eylem Araştırma: Eylem araştırma, katılımcıların kendi eğitimle ilgili uygulamalarını dikkatli ve sistematik bir biçimde, araştırma tekniklerini kullanarak inceleme sürecidir. Burada amaç, yapılan araştırma ve değerlendirmenin kişilere bilgi sağlaması ve gelecekteki uygulamalarını değiştirmesidir
 • Eylem araştırmada katılımcılar soru sorma, veri toplama, bunlar üzerine düşünme ve ne tür bir eylemde bulunacağına karar verme şeklinde bir döngü yaratılır. Bu kararların uygulanması, çevrede ve/ya kişide değişiklikler yarattığında, bu kez bu durumlara özgü olarak ortaya çıkan koşullar, aynı döngü yaratılarak değerlendirilir.

Action research :

 • Action research is a process in which participants examine their own educational practice systematically and carefully, using the techniques of research with the intent that the research will inform and change their own practices in the future.
 • Implicit in the term action research is the idea that participants will begin a cycle of posing questions, gathering data, reflection, and deciding on a course of action. When these decisions begin to change the environment, a different set of circumstances appears with different problems posed, which require a new look.

İLETİŞİM ADRESİ / CORRESPONDENCE ADRESS

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Başıbüyük mah. Maltepe- İstanbul
Web: http//tip.marmara.edu.tr

E-posta: tipogrenci@marmara.edu.tr
Tel:  (0216) 421 44 30-42/ 2009 ve 2011

        

Marmara University School of Medicine

Başıbüyük mah. Maltepe- İstanbul / TURKEY
Web: http//tip.marmara.edu.tr

E-mail: tipogrenci@marmara.edu.tr
Phone: +90 (0216) 421 44 30-42/ 2009 ve 2011

 


Bu sayfa Public Health tarafından en son 12.12.2019 18:23:23 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM