İntern programı

     TOPLUM SAĞLIĞI ve TOPLUM YÖNELİMLİ HEKİMLİK BLOĞU

2018 - 2019 EĞİTİM YILI DERS PROGRAMI

HALK SAĞLIĞI STAJI

  • Farmakoloji:  Farmakoloji stajı Başıbüyük Kampüsü’nde yürütülür ve Stajın başında ilk iki hafta olarak verilir.

 

  • Ortak Hafta:  Staj grubundaki tüm öğrencilerin (1. ve 2. Grupların) birlikte katıldığı ortak hafta stajın üçüncü haftası olarak tanımlanır.

 

 

  • Halk Sağlığı:  Altı hafta olarak yer almaktadır. Teorik dersler Başıbüyük Kampüsü’nde yapılacaktır. Pratik çalışmalar Anabilim Dalının Protokülünün bulunduğu Pendik, Kartal ve Maltepe İlçelerinde Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM), halk sağlığı laboratuvarları, huzurevleri, okullar, anaokulları, rehabilitasyon merkezleri, eczaneler, belediyeler ve bağlı işyerleri, hanehalkları, verem savaş dispanserleri, meslek hastalıkları hastanesi gibi koruyucu ve geliştirici sağlık hizmetleri ve sağlık eğitimleri yürütülebilecek mekan ve kişilerle gerçekleştirilir.  Program kapsamında iki(2) haftalık teorik ve pratik olarak İş Sağlığı ve Güvenliği/AP kursu yürütülmektedir. Ek olarak Bölümün araştırma görevlilerinin Makale - Seminer Saati Cuma günleri saat 10’da başlamaktadır, isteyen öğrenciler programlarına uyduğu takdirde katılabilirler.

 

  • Psikiyatri ve Adli Tıp: Programda iki hafta şeklinde yer almaktadır. Her iki grup dönüşümlü olarak aynı hafta içinde stajları alacaklardır. (Örneğin; ilk haftasında 1. grup Adli Tıp, 2. grup Psikiyatri alırken; bu stajlara ayrılan diğer hafta ise 1. grup Psikiyatri, 2. grup Adli Tıp alacaktır.) Adli Tıp stajı bazı günler Adli Tıp Kurumuna ziyaret şeklinde Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ve Psikiyatri stajı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülecektir. Psikiyatri nöbetleri Birinci Basamak Hekimliği stajı içinde dağılmıştır. Nöbetler 17.00-08.00 saatleri arasındadır ve Pendik Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde yürütülecektir. Nöbet listeniz staj başında duyurulacaktır. Hafta sonları ve resmi tatillerde nöbet yoktur.

 

 

  • Aile Hekimliği: Üç hafta olup Aile Sağlığı Merkezleri (ASM) nde yürütülmektedir.

 

  • Kadın Hastalıkları ve Doğum:  İki haftalık staj olup Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yürütülecektir.

 

  • Araştırma:  Araştırma planlanmasına tüm staj içinde (Planlama, Biyoistatistik, veri analizi, araştırma önerisi sunumu, araştırma raporu yazımı gibi )dersler ayrılsa da yaklaşık iki(2) hafta süren bir bölümdür. Öğrencilerden bir araştırma projesi konusu belirlemeleri, araştırmayı planlamaları ve yürütmeleri beklenmektedir. Araştırma faaliyetleri her küçük grup için bir öğretim üyesi ve en az bir araştırma görevlisi danışmanlığında yürütülecektir. Araştırma Notu Transkriptte ayrı not olarak yer almaktadır.(Stajlardan geçmek Araştırmadan geçmek anlamına gelmez) Danışman öğretim üyesi Blog içinde yer alan 8 adet Anabilim Dalının hocalarından olabilir.

 

  • Multi Disipliner Toplantılar(MDT): Çarşamba günleri yapılır. Sabah ya da öğleden sonra olabilir.  MDT’lere her iki grup beraber katılacaktır. MDT’lerin yeri Başıbüyük Kampüsü ya da Pendik Hastanesi olarak programda belirtilmiştir. Programdan yer ve saati izleyiniz. MDT’lerin sorumluluğu Aile Hekimliği Anabilim Dalına aittir.

 

  • Grup temsilcileri: Stajın ilk günü tüm öğrencilerden iletişim bilgileri alınacak ve her grup için bir temsilci belirlenecektir. Temsilciler ile Aile Sağlığı Merkezleri(ASM), TSM-çalışma- araştırma gruplarının belirlenmesi, ders programında olabilecek değişiklikler gibi konularda iletişime geçilecektir. Bu öğrenciler duyuruyu tüm gruba iletmekten sorumlu olacaklardır.

 

  • Bireysel Çalışma / Danışman Öğretim Üyeleri ile Görüşme: Programda saat 16.00-17.00 aralığı bireysel çalışma (literatür taranması, ilgili sağlık otoriteleri ile görüşme, etik kurul onaylarının alınması, araştırma kurum izinlerinin alınması)ve danışmanlar ile görüşme için ayrılmıştır. Danışman öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile görüşmek danışmanların çalışma programına göre değişiklik gösterebilir. Bu sebepten öğrencilerin danışmanları ile önceden iletişime geçmeleri yararlı olacaktır.

 


 

 

 

 

 

TOPLUM SAĞLIĞI ve TOPLUM YÖNELİMLİ HEKİMLİK BLOĞU

HALK SAĞLIĞI STAJI

1. ve 2. GRUPLAR

TEMMUZ-EKİM 2018

 

 

1.HAFTA

1. ve 2. Gruplar: Farmakoloji

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM ELEMANI

2 Temmuz Pazartesi

09.00-12.00

FARMAKOLOJİ

 

13.00-17.00

3 Temmuz Salı

09.00-12.00

FARMAKOLOJİ

 

13.00-17.00

4 Temmuz Çarşamba

09.00-12.00

13.00-17.00

FARMAKOLOJİ

 

5 Temmuz Perşembe

09.00-12.00

13.00-17.00

FARMAKOLOJİ

 

6 Temmuz Cuma

09.00-12.00

13.00-17.00

FARMAKOLOJİ

 

 

 

2.HAFTA

1. ve 2. Gruplar: Farmakoloji

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM ELEMANI

9 Temmuz Pazartesi

09.00-12.00

FARMAKOLOJİ

 

13.00-17.00

10 Temmuz Salı

09.00-12.00

FARMAKOLOJİ

 

13.00-17.00

11 Temmuz Çarşamba

09.00-12.00

FARMAKOLOJİ

 

13.00-17.00

12 Temmuz Perşembe

09.00-12.00

13.00-17.00

FARMAKOLOJİ

 

13 Temmuz Cuma

09.00-12.00

13.00-17.00

FARMAKOLOJİ

 

 

 

 

3.HAFTA

1. ve 2. gruplar: Ortak hafta- Halk Sağlığı

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM ELEMANI

16 Temmuz Pazartesi

09.00-11.00

Açılış-Tanışma, Amaç, Öğrenim Hedefleri, Beklentilerin

Alınması

DR.ELİF SAMİYE DURU

KÖSF =DR.ALİCAN SARISALTIK

DR.FURKAN ÖZEL

DR.SELİN DAVUN

Anabilim Dalı Başkanları

ve Staj Sorumluları:

Prof. Dr. Melda Karavuş

Prof. Dr. Pemra C.Ünalan

Doç. Dr. Seyhan Hıdıroğlu

      11:00-11:15    

ARA

 

11.15-12.30

Halk Sağlığının gelişimi   

Dilşad Save

DR.ABDULLAH SARIÖZ

12.30-13.30

ÖĞLE ARASI

 

13.30-16.00

Toplum Sağlığı ve B.B Sağlık hizmetlerinin İlkeleri, Sağlık için küresel hedefler-2025

 

DR.ABDULLAH SARIÖZ

17 Temmuz  Salı

09.00-11.00

Aşı Yönetimi

Pınar Ay

11:00-11:15

ARA

11.15-13.00

Sağlıkla İlgili Kayıt ve Bildirim Alıştırmaları

 

Nilüfer Özaydın

13.00-13.30

ÖĞLE ARASI

13.30-16.00

Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Aile Hekimliği ve Aile Hekiminin Görevleri

 

Mehmet Akman

Arzu Uzuner

18 Temmuz Çarşamba

09.00-9.30

Toplum yönelimli sağlık hizmetine giriş ve temel prensipler-COPC-1

Dr. Ercan Kulak

9.30-10.00

Kanıta Dayalı Halk Sağlığı- COPC-2

Dr. Ercan Kulak

10:00-10:30

ARA

10:30-11:00

Toplumun tanınması ve özellikleri- COPC-3

Dr. Ercan Kulak

11:00-11:10

                                                    ARA                                            

11.10-12.00

ÇalışmaGruplarının belirlenmesi- COPC-4

Seyhan Hıdıroğlu

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-14.45

Sağlıkla ilgili ölçütler

Nilüfer Özaydın

 

14.45-16.00

GrupÇalışmaları- COPC5

Tüm Öğr.elemanları

19 Temmuz Perşembe

09.00-12.00

Grup ÇalışmalarıCOPC6

Tüm Öğr.elemanları

13.00-16.00

Grup ÇalışmalarıCOPC6

Tüm Öğr.elemanları

20 Temmuz Cuma

09.00-12.00

Çalışma Gruplarının sunumu:

Seçilen bölgenin tanımlanması ve özellikleri- COPC-7

             Refleksiyon

Tüm Öğr.elemanları

Moderatör:

DR. EMRAH DOĞAN

Dr. Abdullah Sarıöz

 

 

14.00-16.00

Grup ÇalışmalarıCOPC7

Tüm Öğr.elemanları

         

 

 

4.HAFTA

1. grup: Halk Sağlığı

2. grup: Aile Hekimliği 

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM ELEMANI

23 Temmuz Pazartesi

09.00-10.00

ÖnceliklendirmeCOPC8

DR.ABDULLAH SARIÖZ

10.00-16.00

Grup ÇalışmalarıCOPC9

 

 Tüm Öğr.elemanları

24 Temmuz Salı

09.00-12.00

Çalışma Gruplarının Sunumu:

Önceliklendirme COPC10

 

 Tüm Öğr.elemanları

Moderatör: DR.ABDULLAH SARIÖZ

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

Sorunun Detaylı İncelenmesi-COPC11

 

DR.ABDULLAH SARIÖZ

25 Temmuz Çarşamba

10.30-12.00

Multidisipliner 1- Temel Sağlık Hizmetlerinin Organizasyonu

 

Grup A ve grup B beraber

Başıbüyük Kampüsü

 

Celaleddin Tarım

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

Kalitatif Araştırmalar

Seyhan Hıdıroğlu

26 Temmuz Perşembe

09.00-12.00

Grup ÇalışmalarıCOPC12

 

Tüm Öğr.elemanları

13.00-16.00

 

Grup ÇalışmalarıCOPC12

 

Tüm Öğr.elemanları

27 Temmuz Cuma

09.00-12.00

Çalışma Gruplarının sunumu: Sorunun Detaylı İncelemesi- COPC13

Tüm Öğr.elemanları

Moderatör:

 

DR.ABDULLAH SARIÖZ

12.00-16:00

Serbest Çalışma

         

 

 

 

5.HAFTA

1. grup: Halk Sağlığı

2. grup: Aile Hekimliği

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

30 Temmuz Pazartesi

09.00-10.15

Müdahalenin planlanması- COPC14

DR. Ayşen Sürmen

10.15-10.30

ARA

10.30-12.00

Sağlık eğitimi

Nilüfer Özaydın

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

Grup çalışması: Müdahalenin planlanması- COPC15

Tüm Öğr.elemanları

31 Temmuz Salı

9.00-16.00

Grup çalışması: Müdahalenin planlanması COPC16

Tüm Öğr.elemanları

1 Ağustos Çarşamba

10.30-12.00

Multi Disipliner 2 Evde Bakım

 

Grup A Grup B beraber

Başıbüyük Kampüsü

 

Pemra C.Ünalan

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

Çalışma Gruplarının sunumu:

Müdahalenin Planlanması-COPC17

 

Tüm Öğr.elemanları

Moderatör:

DR. Ayşen Sürmen

2 Ağustos Perşembe

09.00-10.30

Değerlendirme- COPC18

DR. Esin Erdoğan

           10.45-16.00

 

Grup Çalışmaları: Değerlendirme ve döngünün tamamlanması- COPC19

Tüm Öğr.elemanları

3 Ağustos Cuma

9.00-12.00

Çalışma Gruplarının sunumu:

Tamamlanmış program COPC20

Refleksiyon

 

Tüm Öğr.elemanları

Moderatör:

DR. Esin Erdoğan

12.00-16:00

Serbest Çalışma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.HAFTA

1. grup: Halk Sağlığı

2. grup: Aile  Hekimliği

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

6 Ağustos Pazartesi

09.00-12.00

Makale sunumu hazırlıkları

Dilşad Save

12.00.13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-16.00

 

Araştırma önerisi sunum

 

Tüm Öğr.elemanları

7 Ağustos Salı

09.00-12.00

Makale sunumları

Dr. Ayşen Sürmen

13.00-16.00

Kurum ve Etik İzinlerin Alınması

 

8 Ağustos Çarşamba

10.30-12.00

Multi Disipliner Toplantı-3

Göç ve Sağlık

 

Grup A ve Grup B beraber

Başıbüyük Kampüsü

 

 

Dr. Esin Erdoğan

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

Araştırma önerisi sunum diğer grup B

Kurum ve Etik İzinlerin Alınması

9 Ağustos Perşembe

09.00-12.00

Toplum Sağlığı Merkezinde Pratik/Saha Çalışması

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

Verem Savaş Dispanseri/ Saha Çalışması

 

16.00-17.00

Kurum ve Etik İzinlerin Alınması

 

10 Ağustos Cuma

09.00-12.00

Aşı Pratiği

 

Pınar Ay

Seyhan Hıdıroğlu

12.00-16:00

Serbest Çalışma

 

 

 

 

 

7.HAFTA

1. grup: Halk Sağlığı

2. grup: Kadın Doğum

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

13 Ağustos Pazartesi

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

İş ve Çevre Sağlığı

Yaşar Keskin

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

Araştırma önerisi sunumu

Tüm Öğr.elemanları

14 Ağustos Salı

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

Sağlık Eğitimi Pratiği

Nilüfer Özaydın

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

Meslek Hastalıkları

Hastanesi Pratik

 

15 Ağustos Çarşamba

09.00-12.00

Salgın İncelemesi

 

Dr. Esin Erdoğan

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

Danışman Öğretim Üyeleri ile Görüşme

 

16 Ağustos Perşembe

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

17 Ağustos Cuma

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

14.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

 

8.HAFTA

1. ve 2. Gruplar: Bayram Haftası

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

20 Ağustos Pazartesi

09.00-12.00

Serbert Çalışma

Kurban Bayramı Arifesi

 

13.00-17.00

21 Ağustos Salı

09.00-12.00

Resmi Tatil

 

13.00-17.00

22 Ağustos Çarşamba

09.00-12.00

13.00-17.00

Resmi Tatil

 

23 Ağustos Perşembe

09.00-12.00

13.00-17.00

Resmi Tatil

 

24 Ağustos Cuma

09.00-12.00

13.00-17.00

Resmi Tatil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.HAFTA

1. grup: Halk Sağlığı

2. grup: Kadın Doğum

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

27 Ağustos Pazartesi

09.00-11.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik

 

11.00-16.00

Sağlıkta kaynak dağılımı oyunu

Melda Karavuş

28 Ağustos Salı

09.00-12.00

İş ve Çevre Sağlığı Vaka Çalışmaları Pratiği

 

Dilşad Save

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik(işyerlerinde-fabrika,halk sağlığı lab, okul,eczane vb)

 

 

29 Ağustos Çarşamba

09.00-12.00

Multi Disipliner Toplantı

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-16.00

Multi Disipliner Toplantı 4

Birinci Basamakta Sık Karşılaşılan Cilt Lezyonları 

Grup Ave Grup B beraber

MÜ Pendik Hastanesi

4.Kat camlı derslik

 

Tülin Ergun

30 Ağustos Perşembe

 

Resmi Tatil

 

31 Ağustos Cuma

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik işyerlerinde-fabrika,halk sağlığı lab, okul,eczane )

 

14.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik işyerlerinde-fabrika,halk sağlığı lab, okul,eczane )

Refleksiyon

 

 

 

 

 

 

 

 

10.HAFTA

1. grup: Adli Tıp

2. grup: Psikiyatri

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM ELEMANI

3 Eylül Pazartesi

09.00-16.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

4 Eylül Salı

09.00-16.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

5 Eylül Çarşamba

09.00-16.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

6 Eylül Perşembe

09.00-16.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

7 Eylül Cuma

09.00-16.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

 

 

 

11.HAFTA

1. grup: Halk Sağlığı

2. grup: Aile Hekimliği

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

10 Eylül Pazartesi

09.00-16.00

Araştırma Veri Toplama

 

11 Eylül Salı

09.00-12.00

Araştırma Veri Toplama

 

13.00-17.00

12 Eylül Çarşamba

13.30-15.00

Multi Disipliner Toplantı 5 Bağımlılık

 

MÜ Pendik Hastanesi

Grup A ve Grup B beraber

Yıldız Akvardar, NurşenTuran Yurtsever,

 Atila Karaalp

 

13 Eylül Perşembe

09.00-12.00

Araştırma Veri Toplama

 

13.00-17.00

14 Eylül Cuma

09.00-12.00

Araştırma Veri Toplama

 

14.00-17.00

 

 

 

 

 

12.HAFTA

1. grup: Aile Hekimliği 

2. grup: Halk Sağlığı

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

17 Eylül Pazartesi

09.00-10.00

ÖnceliklendirmeCOPC8

Dr. Neşe Keskin

10.00-16.00

GrupÇalışmalarıCOPC9

 

 Tüm Öğr.elemanları

18 Eylül Salı

09.00-12.00

Çalışma Gruplarının sunumu:

Önceliklendirme COPC10

 

 Tüm Öğr.elemanları

Moderatör:

Dr. Neşe Keskin

12.00-13.00

Öğle Arası

 

13.00-16.00

Sorunun Detaylı İncelenmesi COPC11

Dr. Huriye Akça

 

19 Eylül Çarşamba

10.30-12.00

Multidisipliner- 6

 Göç ve Sağlık

 

Dr. Neşe Keskin

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

13.00-16.00

Kalitatif Araştırmalar

Seyhan Hıdıroğlu

20 Eylül Perşembe

09.00-12.00

Grup Çalışmaları COPC12

 

Tüm Öğr.elemanları

13.00-17.00

 

Grup Çalışmaları COPC12

 

Tüm Öğr.elemanları

21 Eylül Cuma

 

09.00-12.00

Çalışma Gruplarının sunumu:

Sorunun Detaylı İncelemesi COPC13

Tüm Öğr.elemanları

Moderatör:

Dr. Huriye Akça

14.00-17:00

Serbest Çalışma

 

         

 

 

 

 

13.HAFTA

1. grup: Aile  Hekimliği

2. grup: Halk Sağlığı

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

24 Eylül Pazartesi

09.00-10.15

Müdahalenin planlanması-COPC-14

Dr. Pınar Tepe

10.15-10.30

ARA

 

10.30-12.00

Sağlık eğitimi

Nilüfer Özaydın

12.00-13.00

 Öğle arası

 

13.00-16.00

Grup çalışması: Müdahalenin planlanması- COPC-15

Tüm Öğr.elemanları

25 Eylül Salı

9.00-16.00

Grup çalışması: Müdahalenin planlanması- COPC-16

Tüm Öğr.elemanları

26 Eylül Çarşamba

10.30-12.00

Multi Disipliner 7

Kronik Hastalıkların Yönetimi:  Uygulama Örnekleri

 

Aslı Tufan, Emrah Kırımlı,

 

12.00-13.00

Öğle Arası

 

13.00-16.00

Çalışma Gruplarının sunumu:

Müdahalenin Planlanması- COPC-17

 

Tüm Öğr.elemanları

Moderatör:

Dr. Pınar Tepe

27 Eylül Perşembe

09.00-10.30

Değerlendirme COPC-18

Dr. Betül Karakuş

           10.45-16.00

 

    Grup Çalışmaları: Değerlendirme ve döngünün tamamlanması COPC-19

Tüm Öğr.elemanları

28 Eylül Cuma

9.00-12.00

Çalışma Gruplarının sunumu:

Tamamlanmış program- COPC-20

Refleksiyon

Tüm Öğr.elemanları

Moderatör:

Dr. Betül Karakuş

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.HAFTA

1. grup: Aile Hekimliği

2. grup: Halk Sağlığı  

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

1 Ekim Pazartesi

09.00-12.00

Makale sunumu hazırlıkları

Dilşad Save

12.00.13.00

Öğle Arası

 

 

13.00-16.00

 

Grup Çalışması

Tüm Öğr.elemanları

2 Ekim Salı

09.00-12.00

Makale sunumu

 Tüm Öğr.elemanları

13.00-16.00

Araştırma önerisi sunum hazırlığı

Tüm Öğr.elemanları

 

3 Ekim Çarşamba

09.00-12.00

Multi Disipliner Toplantı

Pemra Ünalan

12.00-13.00

Öğle Arası

 

13.00-16.00

Multi Disipliner Toplantı 8

Değerlendirme; Klinik Olgularla Birinci Basamak Hekimliği

 

Arzu Uzuner

Grup A ve Grup B  beraber

Başıbüyük Kampüsü

 

Pemra Ünalan

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

Danışman Öğretim Üyeleri ile Görüşme

 

4 Ekim Perşembe

09.00-12.00

Toplum Sağlığı Merkezinde Pratik/Saha Çalışması

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-16.00

Verem Savaş Dispanseri/ Saha Çalışması

 

16.00-17.00

Kurum ve Etik İzinlerin Alınması

 

5 Ekim Cuma

09.00-12.00

Aşı Pratiği

 

Pınar Ay

Seyhan Hıdıroğlu

14.00-16.00

Kurum ve Etik İzinlerin Alınması

 

 

 

 

 

 

15.HAFTA

1. grup: Kadın Doğum

2. grup: Halk Sağlığı

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

8 Ekim Pazartesi

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

İş ve Çevre Sağlığı

Yaşar Keskin

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-17.00

Araştırma önerisi sunumu

Tüm Öğr.elemanları

9 Ekim Salı

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

Sağlık Eğitimi Pratiği

Nilüfer Özaydın

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

Meslek Hastalıkları Hastanesi Pratik

 

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

 

 10 Ekim Çarşamba

09.00-12.00

Salgın İncelemesi

 

Dilşad Save

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

Danışman Öğretim Üyeleri ile Görüşme

 

11 Ekim Perşembe

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

 

12 Ekim Cuma

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

14.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu

 

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

 

 

 

 

 

 

 

16.HAFTA

1. grup: Kadın Doğum

2. grup: Halk Sağlığı

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

15 Ekim Pazartesi

09.00-11.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik

 

11.00-16.00

Sağlıkta kaynak oyunu

Melda Karavuş

16 Ekim Salı

09.00-12.00

İş ve Çevre Sağlığı Vaka Çalışmaları Pratiği

 

Dilşad Save

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik(işyerlerinde-fabrika,halk sağlığı lab, okul,eczane vb)

 

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

 

 

17 Ekim Çarşamba

09.00-12.00

Multi Disipliner Toplantı /Veri Toplama

Pemra C.Ünalan

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.30-16.00

Multi Disipliner Toplantı 9

Birinci Basamakta Gebe Takibi

Dr.Tevfik Yoldemir, Dr. Murat Ünalmış,

Grup 1 ve 2 beraber

MÜ Pendik Hastanesi/ Veri Toplama

Pemra C.Ünalan

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

Danışman Öğretim Üyeleri ile Görüşme/ Veri Toplama

 

 

18 Ekim Perşembe

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik işyerlerinde-fabrika,halk sağlığı lab, okul,eczane vb.)/ Veri Toplama

 

12.00-13.00

ÖĞLE ARASI

 

13.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik işyerlerinde-fabrika,halk sağlığı lab, okul,eczane vb.)/Veri Toplama

 

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

 

19 Ekim Cuma

09.00-12.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik işyerlerinde-fabrika,halk sağlığı lab, okul,eczane vb.)/ Veri Toplama

 

14.00-16.00

İş Sağlığı ve Güvenliği /AP Kursu Pratik işyerlerinde-fabrika,halk sağlığı lab, okul,eczane vb.)

Refleksiyon/ Veri Toplama

 

16.00-17.00

Bireysel Çalışma

 

 

17.HAFTA

   1.Grup: Psikiyatri

2.Grup:Adli Tıp

 

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

22 Ekim Pazartesi

19.00-12.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

13.00-16.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

23 Ekim Salı

09.00-16.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

24 Ekim Çarşamba

09.00-12.00

 

13.30-16.00

 

Bireysel çalışma

 

Multi Disipliner Toplantı 10

TIBBİ UYGULAMA HATALARI

Dr. Gürkan Sert

13.40/ Hastane Konferans Salonu

Grup a ve B beraber

Gürkan Sert

25 Ekim Perşembe

09.00-12.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

13.00-16.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

26 Ekim Cuma

09.00-17.00

Adli Tıp / Psikiyatri

 

 


18.HAFTA(Araştırma Raporu Sunumları için tüm gruplar ve Tüm Disiplinler) Yer: Başıbüyük Kampüsü

GÜNLER

SAAT

DERS

ÖĞRETİM  ELEMANI

29 Ekim Pazartesi

09.00-16.00

Resmi Tatil

 

30 Ekim  Salı

09.00-12.00

Araştırma raporu sunumu

Tüm Öğretim Elemanları

13.00-17.00

31 Ekim Çarşamaba

09.00-17.00

Araştırma raporu sunumu-2/KOSF (Kurs Ortası Soru Formu)

Araştırma Raporu teslim

Refleksiyon

Kapanış

Tüm Öğretim Elemanları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bu sayfa Public Health tarafından en son 19.03.2019 13:19:01 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM