Tıp FakültesiHalk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Tez Çalışması Zaman Çizelgesi

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Tez Çalışması Zaman Çizelgesi

Adı Soyadı: ____________

Uzmanlığa başlama tarihi: ____________             Öngörülen bitirme tarihi: ____________

DÖNEM

TEZ ÇALIŞMA ADIMLARI

TARİH

DANIŞMAN İMZASI

 

İLK 2 YIL

Tez danışmanının atanması

 

 

Tez konusunun verilmesi ve Tez Konusu Bildirim Formunun Dekanlığa iletilmesi Tez izleme komitesinin oluşturulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON 2 YIL

Literatür taranması,

-Amaç ve hipotezlerin oluşturulması, (Bağımlı ve bağımsız değişkenlerin tanımlanması)

---------------------------------------------------------------

Yöntem ve gereç bölümlerinin ayrıntılandırılması

( örneklem büyüklüğünün hesaplanması, örnek tasarım yönteminin belirlenmesi,

-------------------------------------------------------------Anket/veri toplama formunun oluşturulması, veri toplamada kullanılacak araç ve gereçlerin belirlenmesi

---------------------------------------------------------------

Boş tabloların oluşturulması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------

 

 

 

----------------

 

 

 

 

 

-----------------

İlk Tez Takip Formunun Dekanlığa gönderilmesi

(Tez izleme komitesine buraya kadar olan aşamaların sunulması)

 

 

Tez öneri sunumu (Bölümdeki hocalara)

 

 

Etik kurul başvurusunun yapılması

 

 

Kurum izin başvurusunun yapılması

 

 

Veri toplama

   .ön denemelerin yapılması(veri toplama formuna son şeklin verilmesi

Verilerin toplanması

 

 

----------------------

 

 

-----------------

Verilerin bilgisayara kodlanarak girilmesi

-------------------------------------------------------------

Veri analizi

 

----------------------

 

-----------------

Raporlama

En az bir ara rapor oluşturulması

Son raporun oluşturulması(intihal raporunun eklenmesi)

 

------------------------

 

----------------

Tez savunma sınavı

 

 

 

  • Tez öneri sunumu Anabilim Dalında yapılacaktır.
  • İlk tez takip formunun Dekanlığa iletilmesinin ardından;

-          her 3 ayda bir tez ara raporunun danışmana yazılı olarak sunulması        

-          her 6 ayda bir tez raporunun tez takip komitesine sunulması ve

-          her 6 ayda bir Dekanlığa Tez Takip Formunun gönderilmesi gereklidir.

  • Öğrencilerin bitirme tarihinden en az 3 ay öncesinde tez savunma sınavına girmesi beklenmektedir.

Bu sayfa tarafından en son 13.06.2017 14:18:19 tarihinde güncellenmiştir.