Yüksek Lisans

 

GENEL TANIMI

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimlerine bağlı olan Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Her iki eğitim, kurumsal dersler ve pratik uygulamalardan oluşmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir. 

                       

 ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ARAŞTIRMA ALANLARI

 

Prof. Dr. Melda Karavuş

Toplum Beslenmesi, Çocuk Sağlığı

Prof. Dr. Pınar Ay

 

Epidemiyoloji, Biyoistatistik, Aşı ile Önlenebilir Hastalıkların Epidemiyolojisi, Toplum Ruh Sağlığı, Kanıta Dayalı Tıp

Prof. Dr. Dilşad Save

Koruyucu Ruh Sağlığı, Adölesan Sağlığı, Biyoistatistik, Sağlık Yönetimi

Doç .Dr. Seyhan Hıdıroğlu

Üreme Sağlığı, Aile Planlaması, Sağlık Eğitimi, Niteliksel Çalışmalar

Doç .Dr Nilüfer Özaydın

 

Bağışıklama, Üreme Sağlığı, Adölesan Sağlığı, Okul Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Hizmetleri, Yetişkin Eğitimi, Epidemiyoloji

Prof.Dr.N.Emel Lüleci

Çevre Sağlığı, İş Sağlığı,Yaşlı Sağlığı

Prof.Dr.Yaşar Keskin Çevre Sağlığı, İş Sağlığı

 Prof.Dr.Ahmet Topuzoğlu:

Toplum Ruh Sağlığı,Sağlık Yönetimi, Kanıta Dayalı Tıp, Epidemiyoloji

 

ANABİLİM DALININ EĞİTİM OLANAKLARI

Ümraniye Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi arasında yapılmış bir protokol doğrultusunda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim ve araştırma bölgesidir. Bölgede, Tıp Fakültesi öğrencilerinin birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili eğitimlerinin yanı sıra, tıpta uzmanlık, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin araştırma ve tez çalışmalar da yürütülmektedir.

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

 

GÜZ YARIYILI

    MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ          
    TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 YILI I. EĞİTİM GÜZ GÖREVLENDİRMELERİ          
        Teorik
Saat
Uygulama
Saat
Kredi Toplam Saat  
HALK SAĞLIĞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS GÜZ DÖNEMİ DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ AD- SOYAD        
SBE HAS7003 Sağlık Yönetimi  Doç.Dr.Seyhan HIDIROĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7005 Aile Planlaması Danışmanlığı ve Geri Dönüşümlü Yöntemlere Giriş  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 8 3  
SBE HAS7007 Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri  Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7009 Tıbbın Tarihsel Gelişimi  Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7011 Temel Halk Sağlığı  Doç.Dr.Seyhan HIDIROĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7013 Üreme Sağlığı ve Aile Planlamasına Giriş  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 8 3  
SBE HAS7015 Tıp için Sosyal Bilimler  Prof.Dr.N. Emel LÜLECİ 3 0 8 3  
SBE HAS7017 Sağlık Demografisi  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 8 3  
SBE HAS7019 Toplum Beslenmesine Giriş  Doç.Dr.Seyhan HIDIROĞLU-Prof.Dr. Melda KARAVUŞ 3 0 8 3  
SBE HAS7021 Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi  Doç.Dr.Seyhan HIDIROĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7023 Sağlık Mevzuatı  Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7025 Yaşlı Sağlığı  Prof.Dr. Melda KARAVUŞ-Prof.Dr.N. Emel LÜLECİ 3 0 8 3  
SBE SGBE7013 Biyoistatistik ve Araştırma Tekniklerine Giriş  Prof.Dr. N.Pınar AY 3 0 8 3  
                 
HALK SAĞLIĞI DOKTORA GÜZ DÖNEMİ DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ AD- SOYAD        
SBE BSP8013 Temel Bilgisayar Uygulamaları  Prof.Dr.N. Emel LÜLECİ 3 0 7,5 3  
SBE HAS8001 Halk Sağlığında Biyoistatistik Prof.Dr. Dilşad SAVE 3 0 7,5 3  
SBE HAS8003 Sağlık Bilimlerinde Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 7,5 3  
SBE HAS8005 Epidemiyolojide Araştırma Planlaması ve Uygulaması  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 7,5 3  
SBE HAS8007 Halk Sağlığında Alan Uygulamaları  Doç.Dr.Seyhan HIDIROĞLU 3 0 7,5 3  
SBE HAS8009 İleri Epidemiyolojik Yöntemler  Prof.Dr. N.Pınar AY 3 0 7,5 3  
SBE HAS8011 Klinik Epidemiyoloji  Prof.Dr. Dilşad SAVE 3 0 7,5 3  
SBE HAS8015 Halk Sağlığında Yenilikler  Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 3 0 7,5 3  
SBE HAS8017 Beslenme Hastalıklarının Epidemiyolojisi  Prof.Dr. Melda KARAVUŞ 3 0 7,5 3  
SBE HAS8019 Meslek Hastalıkları  Prof.Dr.N. Emel LÜLECİ 3 0 7,5 3  
SBE HAS8021 Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi  Prof.Dr. N.Pınar AY 3 0 7,5 3  
SBE HAS8023 Kanser Epidemiyolojisi  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 7,5 3  

 

BAHAR YARIYILI


    MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ          
    TIP FAKÜLTESİ 2018-2019 YILI I. EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ GÖREVLENDİRMELERİ          
        Teorik
Saat
Uygulama
Saat
Kredi Toplam Saat  
HALK SAĞLIĞI TEZLİ YÜKSEK LİSANS BAHAR DÖNEMİ DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ AD- SOYAD          
SBE HAS7000 Seminer Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 0 2 4 2  
SBE HAS7002 Sağlık Hizmetlerinin Planlanması  Prof.Dr.Dilşad SAVE 3 0 8 3  
SBE HAS7004 Sosyal Tıp  Prof.Dr.Emel LÜLECİ 3 0 8 3  
SBE HAS7006 Sağlık Antropolojisi  Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7008 Türkiye'de Sağlık Yönetimi  Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7010 Türkiye'de Sağlık Hizmetleri  Prof.Dr.Emel LÜLECİ 3 0 8 3  
SBE HAS7012 Çocuk Sağlığı  Prof.Dr.Melda KARAVUŞ-Doç Dr.Seyhan HIDIROĞLU 3 0 8 3  
SBE HAS7014 Kadın Sağlığı  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 8 3  
SBE HAS7018 Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlaması  Prof.Dr.N.Pınar AY 3 0 8 3  
SBE HAS7020 Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi  Doç Dr.Seyhan HIDIROĞLU 3 0 8 3  
SBE SGBE7016 Niteliksel Araştırma Yöntemleri  Prof.Dr.Dilşad SAVE 3 0 8 3  
                 
HALK SAĞLIĞI DOKTORA BAHAR DÖNEMİ DERSİ VERECEK ÖĞRETİM ÜYESİ AD- SOYAD          
SBE HAS8002 Halk Sağlığında Dergi Kulubü  Prof.Dr.Dilşad SAVE-Prof.Dr.Emel LÜLECİ 3 0 7,5 3  
SBE HAS8004 Halk Sağlığı Yönetimi  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 7,5 3  
SBE HAS8006 İş ve İşçi Sağlığı  Prof.Dr.Emel LÜLECİ 3 0 7,5 3  
SBE HAS8008 İş ve İşçi Sağlığında Araştırma  Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 3 0 7,5 3  
SBE HAS8010 Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 7,5 3  
SBE HAS8012 Çocuk Sağlığında Araştırma  Prof.Dr.Melda KARAVUŞ 3 0 7,5 3  
SBE HAS8014 Çocuk Beslenmesi  Prof.Dr.Melda KARAVUŞ 3 0 7,5 3  
SBE HAS8016 Adölesan Sağlığı  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 7,5 3  
SBE HAS8018 Okul Sağlığı  Prof.Dr.Emel LÜLECİ 3 0 7,5 3  
SBE HAS8020 Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi  Prof.Dr.Emel LÜLECİ-Prof.Dr. Ahmet TOPUZOĞLU 3 0 7,5 3  
SBE HAS8022 Nüfus ve Sağlık  Doç.Dr.A.Nilüfer ÖZAYDIN 3 0 7,5 3  
SBE HAS8024 Sağlık Eğitimi Uygulamaları  Doç Dr.Seyhan HIDIROĞLU 3 0 7,5 3  
SBE HAS8026 Sağlık İnsan Gücü  Doç Dr.Seyhan HIDIROĞLU 3 0 7,5 3  
SBE HAS8028 Çevre Sağlığı  Prof.Dr.Emel LÜLECİ 3 0 7,5 3  Bu sayfa Public Health tarafından en son 06.03.2019 11:09:39 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM