Tıp FakültesiHalk Sağlığı Anabilim Dalı

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Yüksek Lisans

 

GENEL TANIMI

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimlerine bağlı olan Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmektedir. Her iki eğitim, kurumsal dersler ve pratik uygulamalardan oluşmaktadır. Eğitim dili Türkçe’dir. 

                       

 ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ARAŞTIRMA ALANLARI

 

Prof. Dr. Melda Karavuş

Toplum Beslenmesi, Çocuk Sağlığı

Prof. Dr. Pınar Ay

 

Epidemiyoloji, Biyoistatistik, Aşı ile Önlenebilir Hastalıkların Epidemiyolojisi, Toplum Ruh Sağlığı, Kanıta Dayalı Tıp

Prof. Dr. Sibel Kalaça

Sağlık Eğitimi, Kronik Hastalıklar, Tıp Eğitimi, Epidemiyoloji

Prof. Dr. Dilşad Save

Koruyucu Ruh Sağlığı, Adölesan Sağlığı, Biyoistatistik, Sağlık Yönetimi

Doç .Dr. Seyhan Hıdıroğlu

Üreme Sağlığı, Aile Planlaması, Sağlık Eğitimi, Niteliksel Çalışmalar

Doç .Dr Nilüfer Özaydın

 

Bağışıklama, Üreme Sağlığı, Adölesan Sağlığı, Okul Sağlığı, Sağlık Yönetimi, Sağlık Hizmetleri, Yetişkin Eğitimi, Epidemiyoloji

 

 

 

 

ANABİLİM DALININ EĞİTİM OLANAKLARI

Ümraniye Eğitim Araştırma Sağlık Grup Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi arasında yapılmış bir protokol doğrultusunda Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim ve araştırma bölgesidir. Bölgede, Tıp Fakültesi öğrencilerinin birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili eğitimlerinin yanı sıra, tıpta uzmanlık, yüksek lisans, doktora öğrencilerinin araştırma ve tez çalışmalar da yürütülmektedir.

 

YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

 

GÜZ YARIYILI YÜKSEK LİSANS DERSLERİ


DOKTORA DERSLERİ-Ocak2016-

HAS801

Biyoistatistik   DİLŞAD SAVE

HAS803

Sağlık Bilimlerinde Epidemiyolojik Araştırma Yöntemleri  SİBEL SAKARYA

SEÇİMLİK 1,2

 

HAS807

Epidemiyolojide Araştırma Planlaması ve Uygulaması   SİBEL SAKARYA

HAS809

Halk Sağlığında Alan Uygulamaları  SEYHAN HIDIROĞLU

HAS811

İleri Epidemiyolojik Yöntemler  PINAR AY

HAS813

Klinik Epidemiyoloji   DİLŞAD SAVE

HAS815

Temel Bilgisayar Uygulamaları  EMEL LÜLECİ

HAS817

Halk Sağlığında Yenilikler

HAS819

Beslenme Hastalıklarının Epidemiyolojisi MELDA KARAVUŞ

HAS821

Meslek Hastalıkları YAŞAR KESKİN

HAS823

Bulaşıcı Hastalıkların Epidemiyolojisi  PINAR AY

HAS825

Kanser Epidemiyolojisi SİBEL SAKARYA

 

 

HAS800

Halk Sağlığında Dergi Kulübü SİBEL SAKARYA

SEÇİMLİK 3,6

 

HAS802

Halk Sağlığı Yönetimi   

HAS804

İş ve İşçi Sağlığı YAŞAR KESKİN

HAS806

Nüfus ve Sağlık   NİLÜFER ÖZAYDIN

HAS808

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması  NİLÜFER ÖZAYDIN

HAS810

Çocuk Sağlığında Araştırma MELDA KARAVUŞ

HAS812

Çocuk Beslenmesi  MELDA KARAVUŞ

HAS814

Adölesan Sağlığı NİLÜFER ÖZAYDIN

HAS816

Okul Sağlığı EMEL LÜLECİ

HAS818

Kronik Hastalıkların Epidemiyolojisi SİBEL SAKARYA

HAS820

İş ve İşçi Sağlığında Araştırma  YAŞAR KESKİN

HAS822

Sağlık Eğitimi Uygulamaları NİLÜFER ÖZAYDIN

HAS824

Sağlık İnsan Gücü SEYHAN HIDIROĞLU

HAS826

Çevre Sağlığı  YAŞAR KESKİN-EMEL LÜLECİ

 

 

HAS700

Seminer SİBEL SAKARYA

HAS701

Biyoistatistik ve Araştırma Tekniklerine Giriş  PINAR AY

HAS703

Sağlık Yönetimi   SEYHAN HIDIROĞLU

SEÇİMLİK 1,3

 

HAS705

Aile Planlaması Danışmanlığı ve Geri Dönüşümlü Yöntemler Giriş  NİLÜFER ÖZAYDIN

HAS707

Epidemiyolojinin Temel İlke ve Yöntemleri  SİBEL SAKARYA

HAS709

Tıbbın Tarihsel gelişimi  -

HAS711

Temel Halk Sağlığı  SEYHAN HIDIROĞLU

HAS713

Üreme Sağlığı ve Aile Planlamasına Giriş  NİLÜFER ÖZAYDIN

HAS715

Tıp için Sosyal Bilimler  EMEL LÜLECİ

HAS717

Sağlık Demografisi 

HAS719

Toplum Beslenmesine Giriş  MELDA KARAVUŞ- SEYHAN HIDIROĞLU

HAS721

Sağlık Hizmetlerinde Personel Yönetimi  MUSTAFA TAŞDEMİR

HAS723

Sağlık Mevzuatı  MUSTAFA TAŞDEMİR

HAS725

Yaşlı Sağlığı   EMEL LÜLECİ -MELDA KARAVUŞ

SEÇİMLİK 4,8

 

HAS702

Sağlık Hizmetlerinin Planlanması    DİLŞAD SAVE

HAS704

Sosyal Tıp -

HAS706

Sağlık Antropolojisi -

HAS708

Türkiye'de Sağlık Yönetimi  MUSTAFA TAŞDEMİR

HAS710

Türkiye'de Sağlık Hizmetleri  EMEL LÜLECİ

HAS712

Çocuk Sağlığı   MELDA KARAVUŞ-SEYHAN HIDIROĞLU

HAS714

Kadın Sağlığı  SİBEL SAKARYA

HAS716

Niteliksel Araştırma Yöntemleri  DİLŞAD SAVE

HAS718

Sağlık Bilimlerinde Araştırma Planlaması  PINAR AY

HAS720

Sağlık Eğitimi ve Sağlığın Geliştirilmesi  SİBEL SAKARYA

 

 

 


 

Bu sayfa Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından en son 11.06.2018 12:33:46 tarihinde güncellenmiştir.