HALK SAĞLIĞI VE ENGELLİLİK DERS PROGRAMI

Dersin Adı    :  HALK SAĞLIĞI VE ENGELLİLİK

Kodu            :  HAS 7028

PROF.DR.  MELDA KARAVUŞ,DOÇ.DR.SEYHAN HIDIROĞLU

Kredisi          :8

Teorik           :3

Pratik           :0

 

 

AMAÇ:Halk Sağlığı ve Engellilik konusunda bilgi düzeyi ve farkındalığı arttırmak

 To increase the level of  knowledge and awareness about Disability  and Public Health

 

ÇIKTILAR: Halk Sağlığı ve engellilik konusunda bilgi düzeyini arttırmak-Increase the level of knowledge on Public Health and Disability

                     Egelliliğin önlenmesi  konusunda bilgi düzeyini arttırmak-  Increase the level of knowledge on the prevention of Disability

                    Engelliliğin  topluma kazandırılması  konusunda bilgi düzeyini arttırmak- Increase the level of knowledge on the community's accepting disability

                    Engellilik ve toplumda yaşadığı sorunları tanımlayabilmek- to be able to define problems ,stigmatization for the disabled

                        Engellilik ve toplumda yaşadığı sorunlara çözüm alternatifleri sunabilmek - able to offer solution alternatives to problems of disabled in society

 

HAFTALIK DERS İÇERİKLERİ:

Engellilik tanımı ve çeşitleri- definition of disability and types of disability

Engelliliğin toplumda saptanması-  to detect frequency of disability

Doğuştan engellilik nedenleri ve önlenmesi- kongenital disabilities and prevention

Sonradan oluşan engellilik nedenleri ve önlenmesi- acquired disabilities and prevention

Engellilik erken tanısı ve ilerlemenin önlenmesi- early detection of disability and secondary prevention

Çocuk engellinin örgün ve özel eğitimi -special education of the disabled child

Yetişkin engellinin istihdamı - jobs for the disabled adult

ARA SINAV-midexam

Engelli hakları- rights of the disabled

Yaşlı engelliye yaklaşım- approach towards the disabled elderly

 Engelli ve ailesine psikososyal destek –psychosocial support for the disabled and his/her family

Engelli ihmali ve istismarı-  abuse and neglect of the disabled

Fiziksel çevrenin engelliye uygun düzenlenmesi - appropriate physical environment for the disabled

Engelliler ve stigmatizasyon/damgalama- stigmatization of the disabled

Toplumda engelliye yaklaşım ve farkındalık- approach towards the disabled and awareness in the community

Engellilerle ilgili bilimsel makale incelemesi- examining previous scientific articles on disabled health

Çalışma haftası-study week

FINAL EXAM

 


Bu sayfa Public Health tarafından en son 06.03.2019 10:57:43 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM